Fröding och Gullberg

Några personliga favoriter....
 
"Studentkårens dotter"
 
»Och nu har jag fått mig en liten,
en smånäpen flicka,» sa Fina,
»nu kommer väl hela smiten
af alla studenterna mina
att knuffas och slåss i min trappa
om hvem, som är flickungens pappa!
 
Och sen ska studentkåren samlas
 Gillet och gasken  lös
och en million ska det skramlas
at min och studentkårens tös
och namnen, vi henne ska gifva,
ska bli Carolina Rediviva.
 
- G.Fröding
 
stycke ur "Kyssande vind"
 
Från din mun har han kysst
det sista av motstånd som fanns.
Din mun ligger tyst
med halvöppna läppar mot hans.
Det kommer en vind och går:
och hela din världsbild rasar
för en fläkt från syrenernas vår
och gullregnens klasar.
 
- H.Gullberg
 

"En vintervisa"

Jag sörja, jag sörja, jag sörja väl må, 
ty stjärnorna så kalla på himmelen gå 
och frusen och kall är hela världen. 
Och mänskorna de kämpa i drivor och snö 
och vandra och gå och förfrysa och dö, 
vart vandren I, vart leder denna färden?

De tycka sig se ljus långt på villande stig, 
de skynda, de tänka att snart få värma sig 
och finna goda vänner i gårde. 
Och kommer en i vägen, så slå de honom ner 
och domna sedan själva och vakna aldrig mer, 
I mänskor, varen intet så hårde! 

- G.Fröding