En svärmisk dröm - Sigrid Sköldblom

Det dansar en fjäril

Till himmelens gård

Det hörs en röst

Bakom husets knut

 

Och hon viskar hans namn i natten

Med orden kärlek i vindens skugga

Det kastas en sten

Djupt ner i sjön

Och solen ler

När den allt kärlek på jorden ser

 

Och han ber om en sista dans

I rosornas trädgård

Att vinna hennes hjärta, ja, att ta chans

Att dela livet, att dela våren

Innan vintern är kommen
 
- Sigrid Sköldblom