Något tänkvärt

"Den vita bilden har blekts bort av mitt mörker"
-S.Sköldblom

"Som du strålar av framtiden kommer tågen aldrig hinna fram i tid"
-S.Sköldblom